JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
www.norlines.no

Velkommen til Nor Lines NLWebFrakt

VIKTIG MELDING TIL ALLE BRUKERE AV NL-Web!

NL-Web er nå stengt for registrering av sendinger!

NL-Web sperres for registrering av fraktbrev

Fra 01.01.2010 vil det ikke lenger være mulig å registrere fraktbrev i NL-Web.

Vi viser til utsendt brev med varsel om nedleggelse av NL-Web og informasjon om overgang til AxiaFrakt. Som brukere av NL-Web, har dere fått tildelt en database i AxiaFrakt. Denne er klar, og kan tas i bruk når dere ønsker det. Dere kan teste AxiaFrakt gratis frem til nyttår. AxiaFrakt kan lastes ned fra www.axia.no. Programmet installeres enkelt fra nettsiden, og dere kan logge inn med samme brukernavn som på NL-Web. Dersom dere har spørsmål om AxiaFrakt eller ikke har mottatt brev med informasjon, kan dere ta kontakt på tlf. 69 12 85 05 eller på e-post axiafrakt@axia.no.

Info:
All info
 
 data sikkerhet, © 2005, Axia AS.